facebook-iconlinkedin-icontwitter-iconyoutube-icon

Ons bied Uitkomsgebaseerde onderwys in die volgende 3 Leerprogramme:

  •  Geletterdheid
  •  Gesyferdheid
  •  Lewensvaardighede


Ons uitgangspunt en die basis waarop ons werk berus, is op die handhawing van Christelike waardes en norme. Elke onderwyser in die Grondslagfase leef hierdie waardes uit en elke leerder het 'n voorbeeld om na te streef.

Ons doelwit is om gelukkige kinders te vorm wat sukses wil behaal deur lewenslange leer deel te maak van hul lewens deur gebruikmaking van hul Godgegewe vaardighede en vermoëns.

Geletterdheid: dit wat ek leer lees, sien en hoor maak ek my eie met Juffrou se hulp, sodat ek dit skriftelik en mondeling kan weergee.

Gesyferdheid: met Juffrou se hulp en leiding, leer ek om op verskillende wyses getalle te hanteer en toe te pas.

Lewensvaardighede: deur veral groepwerk en interaksie met die maats leer Juffrou my om myself op 'n aanvaarbare wyse te handhaaf in my omgewing, sodat ek ook my bydrae kan lewer in my gemeenskap, my gesin my skool en vir my maats.

By Laerskool Bakenkop vind al hierdie leerareas op 'n geïntegreerde wyse plaas. Daar word ook gebruik gemaak van metodes soos groepwerk, navorsing, selfontdekking, teken- en skryfwerk.

Huiswerk en ouerondersteuning is deel van die kind se ontwikkeling en strewe na prestasie.

     

Graad 1

Graad 2

Graad 3

1ste Kwartaal

   

Persoonlike Ontwikkeling
Die Mens  

Verjaarsdag
Sirkus

Familie, Polisie, Brandweer
Helde
Ons Land

2de Kwartaal

   

Gesondheid
Veiligheid

Plaasdiere, Wilde diere
Mense, ander volke

Diere
Plante

3de Kwartaal

   

Entrepreneurs
Geld
Speelgoed

Vervoer
Voedsel

Natuurverskynsels
Ruimte

4de Kwartaal

   

Seisoene
Diere

Kleding
Wol, Katoen, Sy, Leer

Ruimte
Kersfees

  1. NUUT
  2. KOLLIG
  3. POPULER